Denna webbplats vänder sig till läkare

Finns det behov av klokare kliniska val i den svenska sjukvården

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap 10 maj kl 18:00 (hybridmöte)

Överdiagnostik och medicinsk överaktivitet – är det ett betydande problem? Vad säger forskningen och vad ska vi i så fall göra?
Föredragshållare: Hálfdán Pétursson, allmänläkare på Omtanken vårdcentral Kållered och lektor vid Islands Universitet i Reykjavik.

Samkväm-middag, huvudrätt, efterrätt, öl/vin/vatten/kaffe 250 kr, betalas med kort på plats.

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till info@goteborgslakaresallskap.se

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Aktuell Zoom-länk till mötet kommer att mailas ut 8 maj.