Denna webbplats vänder sig till läkare

Finns det ett samband mellan psykologiska faktorer och hjärt–kärlsjukdom?

Finns det ett samband mellan psykologiska faktorer och  hjärt–kärlsjukdom? Seminarium fredagen den 14 november, aulan, ingång 21, Västmanlands sjukhus, Västerås

Program

09.15 Cecilia Åslund (moderator): Välkomsthälsning och presentation av Centrum för klinisk forskning

09.30–10.00 Jerker Hetta: Sömn och sömnproblem – sömnens roll för god hälsa och effekter av störd sömn

10.20 Lisa Ekselius: Redan de gamla grekerna hade en personlighet

10.50 Tiny Jaarsma: Self-care, depression and personality in heart failure patients: a hopeless combination?

11.20 Aleksander Perski: Det stressade hjärtat

11.50–12.00 Cecilia Åslund: Frågestund och diskussion

Anmälan görs senast den 31 oktober per e-post: michaela.eriksson@ltv.se

Deltagandet är kostnadsfritt