Flygläkarkurs 2014

Flygläkarkurs 2014, 23–30 november, i arrangemang av Aleris Flyg- och dykmedicinskt centrum i samverkan med Transportstyrelsen

Kursen omfattar grundläggande flygmedicin och genomförs i enlighet med europeiska bestämmelser

För ytterligare information och anmälan, se http://www.aleris.se/flyglakarkurs

Sista anmälningsdag är den 1 augusti