Denna webbplats vänder sig till läkare

Flyktingsituationen i världen och Sverige

Flyktingsituationen i världen och Sverige, seminarium onsdagen den 18 november, kl 18.00–19.30, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Seminariet bygger på Svenska Läkaresällskapets upprop om flyktingkatastrofen. Syftet är att informera om flyktingsituationen, asylprocessen och vilka regler som gäller i vården samt att inspirera till konkret handling för att förbättra situationen

Deltagandet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser

Anmälan görs per e-post: flyktingseminarium.evenbrite.co.uk