Föredrag i Medicinhistoriska föreningen, Göteborg

Medicinhistoriska föreningen i Göteborg arrangerar föredrag.
»Bror Gadelius och psykiatrins genombrott i det tidiga 1900-talets Sverige«. Föreläsare: Fil dr Patrik Möller.

Datum: Tisdagen den 13 november kl 18.30.

Lokal: Caroline Wijks sjuksköterskehem, Göteborg.

Anmälan till eftersitsen till Birgitta Patriksson senast söndagen den 11 november Tel: 031-87 10 34, mobil: 0707-50 73 22. Mail: medhistbp@gmail.com.