Denna webbplats vänder sig till läkare

Föredrag i Uppsala medicinhistoriska förening

Föredrag i Uppsala medicinhistoriska förening: »Barnsängsfeber – en ändlös följd av tragedier«. Föredragshållare: Bo S Lindberg.

Datum: Torsdag den 7 september, klockan 18.30

Plats: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala

Arrangör: Uppsala medicinhistoriska förening. www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/foreningen/