Denna webbplats vänder sig till läkare

Föredrag i Uppsala medicinhistoriska förening

Dag: Onsdag den 21 februari

Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala

Föredrag: Inte så farligt som många tror – Katastrofer och svensk kemofobi

Föredragshållare: Lennart Dencker

Arrangör: Uppsala medicinhistoriska förening

www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/foreningen/