Denna webbplats vänder sig till läkare

Föredrag i Uppsala medicinhistoriska förening

Dag: Tisdag den 20 november kl. 18.00

Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala

Föredrag: Svenskt biografiskt lexikon – en personhistorisk guldgruva

Föredragshållare: Lena Milton

Arrangör: Uppsala medicinhistoriska förening i samarbete med Folkuniversitetet

www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/medicinhistoriska-foreningen