Denna webbplats vänder sig till läkare

Föredrag – Medicinhistoriska föreningen, Göteborg

Föredrag i Medicinhistoriska föreningen, Göteborg:  

Datum: Tisdagen den 9 oktober kl 18.30.

Lokal: Caroline Wijks sjuksköterskehem.

»Om Jörgen Lehman«. Föreläsare: professor Johan Wennerberg.

Anmälan till eftersitsen till Birgitta Patriksson senast söndagen den 7 oktober Tel: 031-871034, mobil 0707-507322, mail: medhistbp@gmail.com