Föredrag – Medicinhistoriska museet, Uppsala

Föredrag på Medicinhistoriska museet, Uppsala 

Dag: Onsdag den 24 januari, klockan 18.00

Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala

Föredrag: Röntgen – Fysik, matematik, klinik, industri och människor

Föredragshållare: Uno Erikson

Arrangör: Uppsala Medicinhistoriska Förening 

www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/foreningen/