Denna webbplats vänder sig till läkare

Föredrag – Medicinhistoriska museet, Uppsala

Föredrag på Medicinhistoriska museet i Uppsala.

Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala.

Datum: Söndag den 29 oktober, klockan 13.30

Föredrag: »Giftets värde – Apotekares förståelse av opium i Sverige 1870-1925«. Föredragshållare: Daniel Berg.

Arrangör: Medicinhistoriska museet www.medicinhistoriskamuseet.uu.se