Denna webbplats vänder sig till läkare

Föredrag – Medicinhistoriska museet, Uppsala

Föredrag på Medicinhistoriska museet, Uppsala

Dag: Söndagen den 4 februari, klockan 13.30
Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala
Föredrag: »När och hur kom 1800-talets stora medicinska framsteg till nytta för patienterna på Nyköpings lasarett?«

Föredragshållare: Henning Höijer och Roland Sahl

Arrangör: Medicinhistoriska museet. www.medicinhistoriskamuseet.uu.se