Denna webbplats vänder sig till läkare

Föredrag – Medicinhistoriska museet, Uppsala

Föredrag på Medicinhistoriska museet i Uppsala

Dag: Söndag den 3 juni, klockan 13.30

Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala

Föredrag: Att tonsätta vansinne – Musikaliska gestaltningar av psykisk ohälsa under tre sekel

Föredragshållare: Urban Josefsson

Arrangör: Medicinhistoriska museet 

Webbsida: www.medicinhistoriskamuseet.uu.se