Denna webbplats vänder sig till läkare

Föredrag – Medicinhistoriska museets vänförening, Stockholm

Föredrag i Medicinhistoriska museets vänförening i Stockholm.

Datum: torsdagen den 16 februari kl 17.00

Plats: Föreläsningssal Kirurgi, Karolinska sjukhuset, Solna.

»Underrättelse om Hälsans bevarande«

Nils-Erik Landell om Carl von Linnés vrede över Frans Westerdahls bok från 1764, vars innehåll han ansåg vara helt ovetenskapligt.

Anmälan: birgitta.bygren@home.se