Föredrag om läkarroler i Örebro läkaresällskap

Örebro läkaresällskap (ÖLS) och Örebro läns läkarförening bjuder in till föredrag om »Läkarens olika roller under de senaste 150 åren«. Föredragshållare är docent Motzi Eklöf.

Tid: 19 september. 17.30–19.00.

Plats: Universitetssjukhuset Örebro, Wilandersalen.

Föredraget börjar 18.00. Mellan kl 17.30 och 18.00 serveras en fralla med kaffe/té i foajén till den som anmält sig.

För mer information och anmälan kontakta ÖLS ordförande Jonas Ludvigsson: jonasludvigsson@yahoo.com.