Denna webbplats vänder sig till läkare

Föredrag på Medicinhistoriska museet, Uppsala

Dag: Söndag 1 mars 13.30–14.30.

Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala’

Titel: »Journalen – att läsa sin journal via nätet«.

Föredragshållare: Leif Lyttkens

Info om föredraget: Docent Leif Lyttkens berättar om utvecklingen av sjukvårdens mest framgångsrika IT-projekt. Älskat av patienterna – ifrågasatt av vissa läkare.

Entré: 40 kr.

Webb: www.medicinhistoriskamuseet.uu.se.