Föredrag på Medicinhistoriska museet, Uppsala

Tid: Söndagen den 5 april 13.30–14.30.

Plats: Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala. 

Titel: »Skriv vad själen är« – Om själ och kropp i Leonardo da Vincis anatomiska verk.

Föredragshållare: Cecilia Hedbor.

Entré: 40 kr.

Webb: www.medicinhistoriskamuseet.uu.se