Föredrag på Medicinhistoriska museet, Uppsala

Tid: Söndagen den 10 maj  13.30–14.30.

Plats: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala.

Titel: Om schizofreni och Carl-Fredrik Hill.

Föredragshållare: Björn Nilsson.

Entré: 40 kr.

Webb: www.medicinhistoriskamuseet.uu.se.