Denna webbplats vänder sig till läkare

Föredrag – Svenska sällskapet för ortomolekylär medicin

Föredrag i Svenska sällskapet för ortomolekylär medicin
Tid: Lördag den 4 maj kl 11.30–14.30.
Plats: Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39, Stockholm
Föredrag: Vitamin C i sepsisbehandling (Bo Jonsson), 
D-vitamin, är det bara hajpad placebo? Senaste årens forskningsrön (Mats Humble),
Schizofreni (Karin Munsterhjelm),
Ökat psykiskt välbefinnande och andra hälsoeffekter av litium i lågdos – ett essentiellt näringsämne? (Pehr-Johan Fager)
Kostnad: 100 kr. Anmälan: se www.ortomolekylar.se.