Denna webbplats vänder sig till läkare

Föredrag – Uppsala medicinhistoriska förening

Föredrag – Uppsala medicinhistoriska förening

Tid: Onsdagen den 7 september, klockan 18.30

Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala

Föredrag: Om difteriens behandling med kvicksilvercyanid

Föredragshållare: Annette Robertsdotter Mård

Arrangör: Uppsala medicinhistoriska förening

http://www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/foreningen/