Föredrag – Uppsala medicinhistoriska förening

Föredrag i Uppsala medicinhistoriska förening.

Datum: Onsdag den 22 november, klockan 18.30

Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala

Föredrag: Biologiska samlingar i Sverige

Föredragshållare: Torleif Ingelög

Arrangör: Uppsala Medicinhistoriska Förening.

www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/foreningen/