Denna webbplats vänder sig till läkare

Föredrag – Uppsala medicinhistoriska förening

Dag: Onsdag den 10 april kl. 18.00

Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala

Föredrag: »2014 års undersökning av Erik den helige i Uppsala«

Föredragshållare: Sabine Sten

Arrangör: Uppsala medicinhistoriska förening

www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/medicinhistoriska-foreningen/