Denna webbplats vänder sig till läkare

Föreläsning: Behandling av skrupulös tuberkulos i början av 1900-talet

Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland inbjuder till föreläsningen

Retorik och verklighet: Behandling av skrofulös tuberkulos i början av 1900-talet.

Föreläsare: Professor emeritus Marie C. Nelson

Datum: tisdagen den 4 oktober kl. 19.00

Lokal: Läkarsällskapets Internationella Hus, Klostergatan 45 C, Linköping

Entréavgift: 50 kronor för den som inte är medlem i Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland. Gratis entré för studenter vid LiU, som uppvisar giltig studentlegitimation.