Denna webbplats vänder sig till läkare

Föreläsning i Göteborgs läkaresällskap: Barnmedicin

Barnmedicin är temat vid onsdagsmötet i Göteborgs läkaresällskap.

Tid: Onsdagen den 6 februari, kl 18.00.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Föreläsningar:

»Nu punkterar vi myter om barnfetma« – Jovanna Dahlgren.

»Framgångsrik barnfetmavård« – Lovisa Sjögren.

Frågestund.

Samkväm, middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen, föranmäl dig gärna info@goteborgslakaresallskap.se.