Föreläsning på Medicinhistoriska museet Uppsala

Dag: Söndag den 3 februari kl 13.30–14:30
Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala
Föredrag: Människans historia
Föredragshållare: Per Ahlberg
Arrangör: Medicinhistoriska museet
Webbsida www.medicinhistoriskamuseet.uu.se.