Föreläsning, Medicinhistoriska museet, Uppsala

I Föreläsningsserien 2016 vid Medicinhistoriska museet i Uppsala: 

»Prästmedicin«. Föreläsare: Birgitta Meurling.

Tid: Söndagen den 3 april, kl. 13.30 – 14.15 

Plats: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala. Tel:  018 – 611 26 10

Inträde: 40 kr.