Denna webbplats vänder sig till läkare

Föreläsning, Medicinhistoriska museet, Uppsala

I Föreläsningsserien 2016 vid Medicinhistoriska museet i Uppsala: 

»Medicinens historia till nutid – det förflutna förtjänar vårt ansvar«. Föreläsare: Henry Johansson.

Tid: Söndagen den 4 september, kl. 13.30 – 14.15 

Plats: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala. Tel: 018 – 611 26 10

Inträde: 40 kr.