Denna webbplats vänder sig till läkare

Föreläsning, Medicinhistoriska museet, Uppsala

I Föreläsningsserien 2016 vid Medicinhistoriska museet i Uppsala: 

»Medicin på kungens skepp. Om fynden ur Regalskeppet Kronans medicinkista från 1600-talet«. Föreläsare: Björn Lindeke & Bo Ohlson.

Tid: Söndagen den 2 oktober, kl. 13.30 – 14.15 

Plats: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala. Tel: 018 – 611 26 10

Inträde: 40 kr.