Denna webbplats vänder sig till läkare

Föreläsning – Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland

Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland och Folkuniversitetet inbjuder till föreläsningen »Koppor, kalvar och Klings kaniner. Smittkoppsvaccinationen under svenskt 1900-tal.«

Föreläsare: Motzi Eklöf, docent och författare, verksam som vård- och medicinhistoriker. Hon kommer att föreläsa om sin senaste bok »Variola & Vaccinia» som behandlar massvaccination och folkhälsopolitik, vaccinforskning och läkaretik (2016). Boken vänder sig till alla som kommer i kontakt med vaccinationsfrågan: vårdpersonal, folkhälsoarbetare, politiker, myndighetsutövare, medicin-historiker, mikrobiologer och den intresserade allmänheten.

Datum: Tisdagen den 25 april 2017 kl. 19.00

Lokal: Restaurang Lagerbladet, lokal Dukaten, Snickaregatan 22, Linköping.

Entréavgift: 50 kronor för den som inte är medlem i Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland. Gratis entré för studenter vid LiU, som uppvisar giltig studentlegitimation.

Föreläsningarna är ett samarbete mellan Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland och Folkuniversitetet och sker med stöd från Folkuniversitetsföreningen.