Denna webbplats vänder sig till läkare

Föreläsning – Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland

Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland och Folkuniversitetet inbjuder till föreläsningen:

Farsoter och epidemier

Föreläsare: Läkare och präst Per-Erik Åbom.

Datum: Tisdagen den 10 oktober 2017, kl. 19.00

Lokal: Restaurang Lagerbladet, lokal Olympen, Snickaregatan 22, Linköping.

Föreläsningarna är ett samarbete mellan Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland och Folkuniversitetet och sker med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Varmt välkomna!

Entréavgift: 50 kronor för den som inte är medlem i Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland. Gratis entré för studenter vid LiU, som uppvisar giltig studentlegitimation.