Denna webbplats vänder sig till läkare

Föreläsning – Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland

Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland och Folkuniversitetet inbjuder till föreläsningen: »Också en dekokt! Prästfruar, präster och prästmedicin«. Föreläsare: Professor Birgitta Meurling.

Datum: Torsdagen den 19 april 2018, kl. 19.00.

Lokal: Restaurang Lagerbladet, lokal Dukaten, Snickaregatan 22, Linköping

Entréavgift: 50 kronor för den som inte är medlem i Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland. Gratis entré för studenter vid LiU, som uppvisar giltig studentlegitimation.