Denna webbplats vänder sig till läkare

Föreläsning på Medicinhistoriska museet i Uppsala

Dag: Söndag den 3 mars kl 13.30–14:30.

Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala.

Föredrag: Karolina Widerström – Sveriges första kvinnliga läkare och hennes kamp för sexualupplysning och mot prostitution.

Föredragshållare: Lena Hammarberg

Arrangör: Medicinhistoriska museet

Webbsida: www.medicinhistoriskamuseet.uu.se.