Föreläsning – Skåne-SÄL

Träff och föreläsning i Skåne-SÄL 

Datum: Tisdagen den 6 februari, kl 14.00

Plats: Nya festsalen, AF, Lund 

Föreläsning av Eric Warrant: »Nattens otroliga navigatörer. Hur synsinnet och magnetsinnet styr flytten hos en australisk nattfjäril«.

Vinmingel