Denna webbplats vänder sig till läkare

Föreningen Väst-SÄL – föredrag och julbord

Föreningen Väst-SÄL inbjuder till föredrag och julbord torsdagen den 1 december.

Program: Kl 11.00 Mingel med glögg; kl 11.30 Föredrag av Ulf Rosenhall: »Hörselnedsättning – en kritisk faktor för en åldrande befolkning«; kl 12.30 Julbord.

Lokal: Örgryte församlingshem

Kostnad: 300 kr

Bindande anmälan senast 27 november till Malin Lindh via e-post: malin.lindh01@gmail.com eller telefon 073-8015175.