Denna webbplats vänder sig till läkare

Föreningsmöte 2017 – Sveriges läkarförbunds chefsförening

Kallelse till Sveriges läkarförbunds chefsförenings ordinarie föreningsmöte 2017.

Datum: Torsdagen 6 april 2017 Klockan 17:00.

Plats: Lundqvist & Lindqvist, Klara strand, Klarabergsviadukten 90.

Föreningsmötet hålls i samband med Sveriges läkarförbunds chefsdag.

Tema: Hållbart chefsskap/Ledarskap (som börjar redan klockan 10:00).

Därefter bjuder vi på lite vin och ost innan föreningsmötet tar vid.

Anmälan till kansli@slcf.se senast den 20 mars 2017 Ingela Holtenstam, 08-790 33 86. 

Ur programmet:

Hans Karlsson, SKL, talar om gott ledarskap i vården: vilka förutsättningar det goda ledarskapet kräver.

Paneldiskussion med chefer i olika vårdprofessioner: vilken betydelse har chefens yrkesbakgrund. I panelen: Nassim Farroukhina, Åsa Himmelsköld, Lars Skoglund och Hugo Wallén.

Britta Wallgren: Att skapa ett hållbart och långsidigt ledarskap.

Moderator för dagen: Anette Nilsson, Qulturum, Jönköping.