Denna webbplats vänder sig till läkare

Förlossning i förändring – heminduktion och »Caseload midwifery« under lupp

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

Tid och plats: 27 april kl 18:00 (fysiskt möte och Zoom-möte). Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Arrangör: Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för obstetrik och gynekologi

Fördragshållare:
Mårten Alkmark, med dr
Verena Sengpiel, docent
Anna Hagman, med dr
Annika Strandell, docent

Aktuell Zoom-länk för mötet mailas ut den 25 april.
Om du vill vara med på det fysiska mötet och middagen föranmäl dig info@goteborgslakaresallskap.se