Denna webbplats vänder sig till läkare

Försäkringsmedicin för ST-läkare i allmänmedicin — handledning online

Som ett komplement till regionala utbildningsinsatser i klinisk försäkringsmedicin och den handledning som erbjuds under ST, erbjuder SKL under hösten interaktiv handledning online. Handledningen bidrar med verktyg som är användbara i den kliniska vardagen och innehållet anpassas efter deltagarnas behov.

Datum: Tisdagen den 3 december. Sista anmälningsdag är den 12 november.

För inbjudan och anmälan – se länken.

Kontaktperson SKL: Catarina Bremström, catarina.bremstrom@skl.se, tfn. 070-020 62 70.