Denna webbplats vänder sig till läkare

Forskningsseminarium om Borreliainfektioner i klinisk diagnostik

Inbjudan till translationellt forskningsseminarium om Borreliainfektioner – om tillämpning av epidemiologi och immunologiska markörer i klinisk diagnostik.

Tid: Tisdagen den 26 mars, kl 13.00–18.00.

Plats: Svenska läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm.

Med dagens diagnostikmetoder kan det ibland vara svårt att skilja en aktuell Borreliainfektion från en tidigare genomgången. Det förekommer också att man har utvecklat antikroppar efter en tidigare exponering för Borrelia-bakterier via fästingbett utan att ha haft några symtom, så kallad asymtomatisk serokonversion.

Anna J. Henningsson, mottagare av Läkaresällskapets Translationella pris 2018 studerar i sin forskning bland annat genetiska variationer i vissa immunreglerande gener, immunförsvarets signalmolekyler, cytokiner och kemokiner samt hjärnskademarkörer hos patienter med olika förlopp efter en Borreliainfektion. Förhoppningen på sikt är att kunna identifiera kliniskt användbara biomarkörer för aktuell infektion och prognos. Det senaste inom området kommer att presenteras vid seminariet.

Arrangör: Svenska läkaresällskapet www.sls.se.

Program och anmälan via länken.

Kontakt och frågor: Agneta Davidsson Ohlson agneta.ohlson@sls.se.