Denna webbplats vänder sig till läkare

Forskningswebinariet: Den tuffa kampen för bot

Sarkom är en av de mest ovanliga men svåraste cancerdiagnoserna. Kampen mot sjukdomen är hård, både om man själv är drabbad, sjukvårdspersonal eller om man är en av de forskare som arbetar för att finna vägar så att fler kan överleva. I detta webinarium berättas om några av de forskningsprojekt som ger hopp.

Framstegen har glädjande nog varit betydande när det gäller de mer vanliga cancerdiagnoserna, såsom bröst- och prostatacancer. Vi är dock övertygade om att framgångarna kommer också när det gäller sarkom.

Medverkar gör bland andra docent Karolin Hansén Nord, forskningsgruppschef för komplexa kromosomförändringar i cancer vid Lunds Universitet, doktor Nikolas Herold, barnläkare och forskare vid Karolinska institutet, biträdande överläkare Andri Papakonstantinou, onkolog på Karolinska universitetssjukhuset och docent Felix Haglund, patolog vid Karolinska institutet.

Onsdag den 24 november klockan 14.00–17.00.

Anmälan till framtiden@sarkom.se