Denna webbplats vänder sig till läkare

Fortbildningsdag: Hållbar sjukvård – från koncept till klinisk praxis

Tid: Tisdagen den 10 november, kl. 9.00–16.00,

Plats: Svenska Läkaresällskapets hus, Klars Östra kyrkogata 10, Stockholm.

Under förmiddagen: En problembeskrivning som lyfter de utmaningar som svensk sjukvård står inför inklusive klimat- och miljöfrågan, samt hur dessa hanteras. Exempel från England som kontrasteras mot upplägget i Sverige. Avslutas med debatt om framtiden och läkarnas roll.

Under eftermiddagen: Diskussion kring hållbarhetsinitiativ som initieras av läkare och som ger exempel på hur vården kan utvecklas i en riktning som eftersträvar ett mer effektivt resursutnyttjande i termer av ekonomi, klimat-och miljöpåverkan och personalengagemang i samverkan mellan olika yrkesgrupper. Dagen avslutas med paneldiskussion.

Medverkande: Maria Wolodarski, ordförande SLS arbetsgrupp för klimat & hälsa, onkolog; Göran Stiernstedt, docent, statlig utredare; Sonia Roschnik, director, Sustainable Development Unit; Cambridge, England; Lars Berko, VG-regionen; Emma Spak, Sveriges Kommuner och Regioner (preliminärt); My Holmgren, miljösamordnare Tema Cancer NKS, Stockholm; Tobias Pettersson, anestesiolog, Danderyds sjukhus; Ulrika Nyhammar, allmänläkare, Karlstad med flera.

Mer information & anmälan: www.sls.se.