Denna webbplats vänder sig till läkare

Fortbildningsdag om utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom – uppdatering av diagnostik och behandling.

Tid: Onsdagen den 25 september, kl 10.00–16.00.

Plats: Karolina Widerströmsalen, Svenska läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm.

Utmattningssyndrom ökar bland både unga och medelålders och drabbar också i ökad utsträckning vår egen yrkesgrupp läkare. Diagnosen accepterades av Socialstyrelsen 2005 och tillståndet anses orsakat av långvarig stress. Kunskapsläget idag, en personlig upplevelse av sjukdomstillståndet, differentialdiagnostik och tillgängliga behandlingssätt kommer att presenteras. Nya riktlinjer utarbetas just nu och kommer också att introduceras.

Medverkande: Marie Åsberg, Morten Saksö, Alexander Wilczek, Kristina Glise, Anna Nager, Jill Taube och Maria Zetterlund Gustafsson.

Moderator: Bo Runeson

För program se www.sls.se.

Anmälan via länken.