Denna webbplats vänder sig till läkare

Fortbildningskurser för distriktsläkare

 

Provinsialläkarstiftelsen – fortbildningskurser för distriktsläkare

1. Barnhälsovård för allmänläkare

Datum: 2 – 4 oktober i Karlskrona; Kursledare: Dr Hans Edenwall och Dl Christer Olofsson m fl.

2. Endokrinologi för allmänläkare

Datum: 9–10 oktober i Stockholm; Kursledare: Dl Jonas Tovi och Dr Mats Palmér m fl.

3. Äldrepsykiatri i primärvården

 Datum: 10–11 oktober i Karlskrona; Kursledare: Dr Elizabeth Aller och Dl Christer Olofsson.

4. Fortbildningsplanering i kollegial dialog (ASK)

Datum: 12–13 oktober i Nyköping; Kursledare: D l Robert Svartholm m fl.

5. Idrottsortopedi

Datum: 17–18 oktober i Stockholm; Kursledare: Dr Björn Engström, Dr Anders Valentin och Dl Sandra af Winklerfelt

6. Symptomhandling i palliativt skede

Datum: 7–8 november i Stockholm Kursledare: Dl Inger Fridegren, m fl.

För att läsa på om kurserna: www.trippus.net/Provinsiallakarstiftelsen2017

Anmäl dig direkt på: www.trippus.net/Provins-Hosten2017

Kursavgift: Alla kurser kostar 5 000 kr (inkl moms); OBS: Kostnad för logi och resa tillkommer.

Information om tid, plats och detaljerat schema kommer att skickas ut per mail till de som antagits till respektive kurs. Vid frågor angående kurserna, kontakta Helena Grönbacke på DLFs kansli. Tel 08-790 33 91, helena.gronbacke@slf.se

Anmälan skall vara Svenska Distriktsläkarföreningen tillhanda senast den 1 juni 2017.

page1image14112 page1image14272 page1image14432 page1image14592 page1image14752 page1image14912 page1image15072 page1image15232 page1image15392 page1image15552