Denna webbplats vänder sig till läkare

Framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm

Framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm, seminarium onsdagen den 22 april, kl 17.00–20.00, Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, i arrangemang av Chefsföreningen i Stockholm

Medverkande: Anna Nergårdh, Annika Tibell och Britta Wallgren

Anmälan görs senast den 2 april per e-post: mikael.rolfs@slcf.se

Deltagandet är kostnadsfritt för medlem i Chefsföreningen, icke-medlem betalar 50 kr till bankgiro 5820-8422

Märk talongen med »Chefsföreningens seminarium 22 april« samt namn