Denna webbplats vänder sig till läkare

Framtidens smärtvård – från receptorer till robotar

Onsdagsmöte Göteborgs läkarsällskap

Onsdagen den 18 maj kl 18:00 (fysiskt möte och Zoom-möte)
An/op/iva, Sahlgrenska och Bionics, Electrical Engineering Dept Chalmers
Program:
18:00–18:05 Introduktion. Peter Dahm
18:05–18:20 Treating pain due to sensorimotor impairment. Max J. Ortiz Catalan
18:20–18:35 Ultrasnabba nociceptorer och PIEZO2 vid smärtsam inflammation.  Jaquette Liljencrantz
18:35–18:45 Smärtutbildning Läkarprogrammet Sahlgrenska akademin – först i Sverige. Peter Dahm
18:45–19:00 Smärtcentrum Östra – nytt kunskapscentrum för Smärtvård i VGR. Paulin Andréll och Louise Samson
19:00–19:15 Diskussion

Aktuell Zoom-länk för mötet mailas ut den 16 maj
Om du vill vara med på det fysiska mötet och middagen föranmäl dig info@goteborgslakaresallskap.se
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3