Denna webbplats vänder sig till läkare

Framtidens specialistläkare

Framtidens specialistläkare, kongress med ST i fokus, 3–5 september, Malmö

Ta del av ett stort program med föreläsningar och kurser inom ledarskap, kommunikation och vetenskap (ST-mål 13–21) och delta i diskussioner runt ST, utbildning och viktiga frågor för framtidens sjukvård

För ytterligare information och anmälan, se http://www.framtidenslakare.se