Denna webbplats vänder sig till läkare

Från kinetik till klinik – kurs i principer för effektiv läkemedelsanvändning

Från kinetik till klinik – kurs i principer för effektiv läkemedelsanvändning

Datum: den 19-21 oktober 2016.

Plats: Gothia Towers i Göteborg.

Kursen riktar sig till kliniskt verksamma läkare med intresse för farmakologiska principer som ligger till grund för en effektiv användning av läkemedel i klinisk vardag. Vi tar upp ämnen som ingår i de flesta ST-läkares delmål om rationell läkemedelsanvändning. Vänligen se en mer detaljerad kursannons på Sahlgrenska universitetssjukhuset eller kontakta
 ann-katrin.m.svensson@vgregion.se för mer information.