Frivillig specialistexamen i ämnet ögonsjukdomar

  • Tid och plats: Den 17 och 18 oktober 2022 i Linköping. 

Examinationen består av en skrivning den 17/10 samt en muntlig examination den 18/10. Deltagare i examinationen bör vara färdig specialist eller i slutet av sin specialistutbildning. För närmare information var god kontakta undertecknad. 

Anmälan senast den 28/8 2022 till:

Kristina Tornqvist, ögonkliniken
Skånes universitetssjukhus Lund
221 85 Lund 

Mejl: kristina.tornqvist@skane.se