Denna webbplats vänder sig till läkare

Frivillig specialistexamen i ämnet ögonsjukdomar

Specialistexamen äger rum i Lund den 7 och 8 november 2016.

Examinationen består av en skrivning den 7 november samt en muntlig examination den 8 november. Deltagare i examinationen bör vara färdig specialist eller i slutet av sin specialistutbildning. För närmare information och anmälan kontakta:  

Kristina Tornqvist, Ögonkliniken, Skånes universitetssjukhus Lund, 221 85 Lund, tel: 042 406 2577, e-mail: kristina.tornqvist@skane.se

Preliminär anmälan önskas senast den 23 juni och slutgiltig anmälan senast den 15 augusti 2016.