Denna webbplats vänder sig till läkare

Frivillig specialistexamen i ämnet ögonsjukdomar

Frivillig specialistexamen i ämnet ögonsjukdomar äger rum i Norrköping.

Datum: 23 och 24 oktober 2017.

Examinationen består av en skrivning den 23/10 samt en muntlig examination den 24/10. Deltagare i examinationen bör vara färdig specialist eller i slutet av sin specialistutbildning. För närmare information var god kontakta undertecknad.

Preliminär anmälan önskas senast den 30/6 och slutgiltig anmälan senast den 15/8 2017 till:

Kristina Tornqvist, Ögonkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, 221 85 Lund.

e-mail: kristina.tornqvist@skane.se