Denna webbplats vänder sig till läkare

Fullmäktigemöte Sjukhusläkarna

  • Tid: 16–17 mars.
  • Plats: Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm.

Av lokalavdelning eller föreningsmedlem väckta frågor, som ska upptas på föredragningslistan, ska enligt stadgarna ha kommit styrelsen tillhanda senast en månad före mötet, det vill säga senast den 15 februari. Adress: Sjukhusläkarnas kansli, Box 5610, 114 86 Stockholm eller e-post: wendela.zetterberg@slf.se.